شما می توانید در طول ایام برگزاری سی و ششمین جشنواره فیلم فجر، جدول ارزشگذاری نویسندگان سایت مووی مگ را بصورت روزانه در جدولی که تنظیم شده مشاهده نمائید.

جدول ارزشگذاری آثار جشنواره فیلم فجر تا روز ششم :

99744148