انتشار تصویر اصلاح حجاب یکی از داوران جشنواره بین المللی فیلم فجر در مراسم اختتامیه، حواشی فراوانی در فضای مجازی به همراه داشته است.

324mages 632363736 1023444324x222

324mages 632363736 1022324x222