276835834

الیور استون که برای شرکت در سی و ششمین جشنواره بین المللی فیلم فجر به ایران سفر کرده، در کارگاه کارگردانی اش به اظهار نظر درباره یک مستند ایرانی پرداخت.

او در این کارگاه با اشاره به اینکه دیروز به تماشای مستندن « ارثیه پدری » در مورد زندگی محمدرضا شاه نشسته گفت : « دیروز مستندی دیدم با عنوان « ارثیه پدری » که با منابع دولتی ساخته شده بود و بسیار مستند افتضاحی بود! »

وی اضافه کرد : « این مستند 37 سال حکومت شاه ایران را بررسی می کرد در حالی که ما در آمریکا در آرشیو مان اطلاعات به مراتب بیشتری در این خصوص داریم! یادتان نرود اگر شما در ایران وضعیت شاه را فراموش کنید، کارتان تمام است! »