image 13970211507 jafar panahi a l

روزنامه کیهان در دو سه هفته گذشته بارها مطالبی علیه جعفر پناهی منتشر کرده بود. اما امروز جعفر پناهی با انتشار یادداشتی واکنش تندی به مطالب کیهان نشان داده است. این کارگردان به بهانه اتهاماتی که کیهان به عبدالحسین سپنتا و دکتر اسماعیل کوشان در گذشته وارد کرده بود پاسخ این روزنامه را داده و از کیهان به عنوان روزنامه‌ای یاد کرده که سبزی فروش‌ها سبزی‌هایشان را دور آن می‌پیچند.

به گزارش مووی مگ به نقل از آی سینما، پناهی در یادداشتی که در صفحه اینستاگرام‌اش منتشر کرده، آورده است: « در دُکانِ سبزى فروشى بودم که ناگهان فریادِ «یافتیم ....یافتیم» را از سویی شنیدم . چند مشترى، کنجکاو به طرف در رفتند تا منبعِ صدا را بیابند . کنجکاو شدم. خواستم به جمعِ آنها بپیوندم که متوجه مش ممدِ سبزى فروش شدم . مش ممد، بى توجه به فریادها و متعهد به کار خودش و مشتریان، داشت گِل هاى سبزى هایش را پاک می کرد و سرش را تکان می داد. در عین حال لبخند ریزى هم به لب داشت . در همین لحظه چند مرد عریان با محاسن بلند «یافتیم یافتیم» گویان به سرعتِ برق و باد از جلو دکان رد شدند . مش ممد باز هم سر بالا نیاورد و همچنان سبزى ها را پاک می کرد و لاى روزنامه می گذاشت و به مشتریانِ مات و مبهوت مانده از اتفاقِ خارج از دکان مى داد . بالاخره نوبت من رسید . سبزى تازه و تمیز را گرفتم و کارت را به مش ممد دادم تا حساب کند . کارت را کشید و گفت رمز ؟ چهار عدد گفتم و بعد پرسیدم رمز «یافتیم یافتیم» چه بود ؟ همانطور که سرش پایین بود تا با مهارت رمز و مبلغ را به دستگاه وارد کند گفت : واقعا نمیدانید؟ گفتم : نه! ... از کجا بدونم؟ دست از کار کشید و سرش را بالا آورد و نگاهى به اطراف کرد و به شکلى که کسى نشنود، به نجوا گفت : این کیهانى ها وقتى مملکت در گِل می ماند و چاره اى نمى یابند، از حمام اینگونه بیرون میدوند و فریاد «یافتیم یافتیم» سر میدهند. در هیاتِ ارشمیدس! موضوعی را بهانه می کنند و از همان لحظه، قیمتها بالا میرود و زندگى سخت تر میشود . پرسیدم : پس اون لبخندت چى بود؟ با اشاره به روزنامه اى که سبزى را لایش پیچیده بود و در دستم بود، گفت : دکه ی روزنامه فروشى سرِ خیابون، هر روز صبح ده کیلو سهمیه روزنامه ی ما رو میده ، امروز ارزونتر حساب کرد. تازه الان دلیلش رو فهمیدم . هر وقت اینها «یافتیم یافتیم» می کنند . قیمتِ تمام اجناس بالا میکشه اما قیمتِ «کیهان کیلویى» کمتر می شه! در راه بازگشت به خانه نگاهى به کیهانِ کیلویى که سبزى لایش بود کردم . درمیانِ خبرهاى اقتصادى و مقابله های دندان شکن با دشمن ، در جایى هم نوشته شده بود که عبدالحسین سپنتا و اسماعیل کوشان هم جاسوس بوده اند

به نظر می‌رسد کشمکش بین جعفر پناهی و روزنامه کیهان در روزهای آینده ادامه داشته باشد و کیهان احتمالا این یادداشت پناهی را بی پاسخ نخواهد گذاشت.