uqqyucgeoi097

به تازگی ویدئویی منتشر شده که نشان می دهد برای تبلیغ فیلم « به وقت شام » در ورودیه پردیس کوروش،  از شخصیت هایی که خود را به شکل داعش درآورده اند استفاده شده است!

در این ویدئو داعشی های سوار بر اسب و پیاده با ظاهر کاملاً شبیه به داعش واقعی، با در اختیار داشتن شمشیر، در مقابل سینما به تبلیغ این فیلم پرداخته اند!

نکته عجیب و تامل برانگیز در این خصوص استقبال مردم و از این افراد و گرفتن سلفی های گوناگون با آنها بوده!

پیش بینی می شود این اقدام سازندگان « به وقت شام » طی روزهای آینده حواشی فراوانی به همراه داشته باشد.

شما می توانید این ویدئو را در زیر مشاهده نمائید :