145654232

مهناز افشار در توییتر نوشت: یادم میاد سر اکران فیلم دختری در قفس با دیدن خودم به این شکل نزدیک بود بزنم به دیوار.

خلاقیت خوبه اما نه به هر قیمت اونم با این وضع.

#به_وقت_شام

4556 679999