نیکی کریمی شب گذشته در جشنواره کن 2018 به تماشای « درخت گلابی وحشی » اثر نوری بیلگه جیلان و ابرو جیلان نشست.

DdjRabfUwAA6D9l222