parevcxws

علی احمدزاده کارگردان فیلم « مادر قلب اتمی » درباره اعتراض های اخیر پرویز پرستویی در مراسم تشییع پیکر ناصر ملک مطیعی در صفحه اینستاگرامش نوشت:

«رگ گردنت رو باد دادی!چشم سمت چپت را لرزاندی!صدایت را در گلویت انداختی! گوله گوله اشک ریختی!

حاج قاسم شدی! حاج کاظم شدی! حاج پرویز شدی!

انواع و اقسام حاجی را بازی کردی و رکوردار سیمرغ شدی.

روی سن فجر رفتی و از مظلومیت حاتمی کیاها گفتی و در همان تلویزیونی که امروز نقدش می کنی نشستی و باد به غبغب انداختی و از آنها دفاع کردی،

و ناگهان امروز بالاخواه قیصر و فرمون شدی؛ عجبا!

اگر آنها بودند که به هیچ وجه جایی برای شما نبود.

حاج پرویز تو باید به حاج قاسمی که در فیلم آخرت نقشش را بازی کردی و پولش را به جیب زدی و دستش را بوسیدی پایدار باشی.

دوست نا عزیز!

تو نمی توانی به آنها پشت کنی،

تو باید به آنها پایبند باشی! جا نزن! هنوز چیزی نشده؛

تو بهترین بازیگر این سینمای سانسور شده هستی!

اما اگر پشیمانی، صادقانه پشیمانی ات را برای مردم رسانه ای کن،

چرا که این ریاکاری مسموم است و در صنف شما مرسوم.

تو را به نمایندگی از صنف بازیگران انتخاب می کنم که احتمالا الگویشان هستی و نماینده و قبله ی آمال و آرزوهایشان.

اسم و عکس تو را اینجا می آورم؛ تو و شماها!

با دستمزد های نیم میلیاردی الی یک میلیاردی تان!

با درک و سواد اندکتان!

تو و شمایی که یک دفعه اوضاع را پس دیدید و افطاری رییس جمهوری را تحریم می کنید که همین یک سال پیش سینه تان را برایش چاک می دادید!

بیچاره رییس جمهوری که طرفدارانش شما بودید...

بیچاره رییس جمهوری که هیچ کاره س...

بیچاره رییس جمهوری که عده ای زرد و پلنگ مهمانی اش را تحریم می کنند!

بیچاره رییس جمهوری که امروز چوب دو سر طلاس...

بیچاره مردمی که هنرمندانش شما هستید و رییس جمهورش وابسته به شما...

شما استاد خراب کردن دیوارهای کوتاه هستی!

ساختار هنر و زندگی را به گونه ای عوض کردند که امروز وقتی اسم و عکس بازیگران و اظهار نظرهایشان را می بینیم گویی با عده ای اراذل و اوباش مواجه ایم.

اراذلی با جیب هایی پر از همان پولهای شسته شده در ماشین ظرفشویی اقتصاد کثیفی که شماها از آن ارتزاق می کنید.

کاش شما و همکارانتان دست از اظهار نظرهای بی خردتان بردارید و نقش هایتان را بازی کنید.

کاش نهادی برای رسیدگی به دهان شما پیدا می شد.

کاش ماشین حساب یا چرتکه ای پیدا می شد که تعداد لقمه هایی که از این رانت ها به دهان بردید را می شمرد. خجالت هم چیز خوبی ست»