100368 72222

در روزهای اخیر ویدئویی از پشت صحنه سریال « پاهای بی قرار » منتشر شده که در آن منوچهر هادی، کارگردان این اثر افزایش قیمت دلار را به تمسخر می گیرد!

انتشار این ویدئو باعث واکنش های فراوانی در فضای مجازی شده است.