24555mia w700

امید حاجیلی، خواننده موسیقی پاپ، اجرایی برای کودکان تحت نظارت موسسه مهرلیلا برگزار کرد که اکبر عبدی برای شادی کودکان روی صحنه رفت و با آهنگ بندری این خواننده شروع به رقصیدن کرد. توضیح این که این ویدئو مربوط به اوایل سال جاری است و صرفا جهت مرور بازنشر شده است.