111339 62534

خواهران منصوریان در گفتگویی که با تی وی پلاس انجام داده اند، از پیشنهادات صد میلیونی سخن به میان آورده اند که توسط الهام چرخنده به آنها ارائه شده بود.

شهربانو منصوریان در این مصاحبه گفته که الهام چرخنده به آنها اعلام کرده اگر چادر بر سر کنند، در مقابل ماشین و خانه به همراه صد میلیون تومان به آنها خواهند داد!

ویدئوی گفتگوی خواهران منصوریان را در ادامه ببینید :

نظر شما درباره این گفتگو چیست ؟