96 06 c10 622245522211

تهمینه میلانی، کارگردان شناخته شده سینمای ایران در روزهای اخیر نمایشگاهی از آثار خود برگزار کرده بود که به واسطه اعتراض های فراوانی که توسط هنرمندان دیگر به واسطه کپی بودن آثارش انجام شد، نمایشگاه خود را تعطیل کرد.

برپایی این نمایشگاه حواشی فراوانی به همراه داشت اما در جدیدترین مورد این کارگردان اعلام کرده که معترضین به وی از آمریکا خط می گیرند و تعداد زیادی از آنان نیز فیک ( ربات ) هستند!

در ادامه تصاویری از واکنش کاربران و پاسخ تهمینه میلانی را مشاهده کنید :

96 06 c10 6222455222

96 06 c10 62224552223

96 06 c10 6222455222112565

96 06 c10 622245522234