97 07 c23 1139111

حمید فرخ نژاد که در روزهای اخیر توسط یک فعال سیاسی مورد حمله قرار گرفته، در صفحه اینستاگرامش تایید کرد که گرین کارت آمریکا دارد و با محمد امامی همکاری کرده است.

فرخ نژاد این پاسخ ها را در واکنش به کامنت یکی از دنبال کنندگانش در صفحه اینستاگرام منتشر کرده.

2913922677