19163 59d5b565954372233

عبدالله اسکندری چهره‌پرداز سرشناس سینمای ایران تصویری از گریم امیرحسین رستمی در نقش یک زن جوان را در اینستاگرام منتشر کرد.

تصویری از امیرحسین رستمی با گریم زنانه ببینید. عبدالله اسکندری که این تصویر را منتشر کرده درباره فیلم مربوط به آن اطلاعاتی ارائه نکرده است.

 به نظر می‌رسد این تصویر مربوط به فیلم «مرد خاکستری» باشد.

18 10 7 6424016 award9940