پالتو پوست روباه تبلیغ شده توسط سلبریتی سینمایی ،ساره بیات با واکنش کاربران در فضای مجازی روبرو شده است. تبلیغ پالتو پوست روباه توسط سارا بیات موجی از انتقادات را درشبکه های اجتماعی به همراه داشته است.

ساره بیات پوست پالتو

بسیاری از معترضان به ساره بیات که سفیر صنایع دستی نیز می باشد، معتقدند که تبلیغ این لباس برخلاف حمایت از حقوق حیوانات است و در راستای نابودی حیوانات و استفاده از پوست آنها جهت تهیه چنین لباس هایی است.

نظر شما در اینباره چیست ؟