احسان کرمی با انتشار این عکس نوشت: آقای فراستی سلام. اخیرا برنامه من و شما دچار تعطیلی موقت شده و مجری آن آرش ظلی پور به دلیل توهین به جنابعالی توبیخ گردید، به هیچ عنوان قصد جانبداری از آقای ظلی پور را ندارم.

اما آقای فراستی عزیز آن هنگام که در برنامه هفت به کوچکتر و بزرگتر از خودتان زیر نام نقد زننده ترین توهین ها را میکردید به خاطر دارید و به خاطر دارید به الفاظ رکیکی را روبه روی دوربین به زبان می آوردید؟ شما خود سنگ بنای بی احترامی در سایه نقد را به بقیه یاد دادید.

طبیعی است از هر دست که بدهید از همان نیز دریافت میکنید، در همین برنامه اخیر نیز شما اولین نفری بودید که شروع به توهین کردید وقتی به آرش ظلی پور گفتید من به سوالات تو جواب نمیدهم چون حرفهایت باد هواست. من آمده ام درباره سینما حرف بزنم، و طبق معمول شروع به کوبیدن دو سه فیلم کردید با همان ادبیات جناب آقای فراستی با شما طوری صحبت شد که یک دهم هتاکی هایتان نسبت به بزرگ و کوچک سینما بود

احسان کرمی - مسعود فراستی

کاش در رفتارتان تجدید نظر بفرمایید و یا در همان مجله خودتان با همان سبک شخصی با مخاطبان خودتان سخن و بگویید: و به تلویزیون نیایید. تلویزیون از حضرت شما خاطرات بدی دارد چند جمله هم با دوستان محترم مجری و اهالی هنر که به شدت بر آرش ظلی پور میتازند. خواهران و برادران من! یادتان رفته که هر بار بعد از برنامه هفت چطور شکوه و شکایت میکردید و ناسزا و فحش نثار آقای فراستی میکردید؟! حالا چه شده؟؟؟ آرش ظلی پور قطره ای از دریای عصبانیت شما را روی آنتن برده و نشان داده، نگذارید بگویند انگار یک عده منتظر بودند تا با اولین خطای آرش ظلی پور که مدتیست مخاطبان خودش را پیدا کرده و رو به جلو میرود به او حمله کنند به گمانم شایسته باشد ابتدا آرش به خاطر سن و سال کمترش بایت بعضی حرفهایی که در شان خودش و مخاطبش نبود از آقای فراستی عذر بخواهد و هم آقای فراستی از آرش و بینندگانی که مدتهاست از این ادبیات ایشان عصبانی هستند.