پرستو گلستانی

پرستو گلستانی در صفحه اش نوشت:برای مردمی ترین سلبریتی ایران........

بهاره خانم رهنما تولدت مبارک ،آرزوی بهترین ها عزیزم یادم هست که سینما را با هم در یک سال شروع کردیم ،تاتر را نه من چهار سال زودتر از سینمایمان ،گمانم آن موقع کسب علم میکردی تو همواره در سینما و تلویزیون بودی و من در هر سه تا کشف کردی که تاتر چه زیبایی دارد و تاتر مملکت که فهمید تو را کم دارد .

همه ی اینها هست اما ،با حضور عشق تماشاگر ،مردم ،مخاطب .

مخاطبی که گاه دوستمان دارد گاه نه! گاه ستایشگر است و گاه انتقادگر معنای یک هنرمند رفتار و بودنش است گاه خوشحالیم ،گاه دلخور از حرفها شنیدم مردمی که انتقادت میکنند را به پلیس فتا و وکیل میسپاری تا مرز گ....خوردن

همکار قدیمی!ا گر دوستت ندارند و بی احترامی میکنند،بسپارشان به دست بلاک و ریپورت ،یا فراموششان کن با بزرگی روح نه چیزهایی که در خور مردم کشورت نیست.

یادت نرود بود تو ،من ،ما از همین ملت است روزگار سیاه نکن دنیا کوچک است و گرد یادت نرود همکار قدیمی .

امیدوارم شنیده ها نادرست باشد#نا_باوری