حسین محب اهری

در حالی که این روزها حال حسین محب اهری، بازیگر سینما و تلویزیون ایران چندان مساعد نیست و در بیمارستان مراحل درمان خود را پشت سر می گذارد، تصویری از فرحناز منافی منتشر شده که نشان می دهد او در این ایام مشغول پرستاری از اوست.

فرحناز منافی همسر سابق حسین محب اهری می باشد. این زوج هنرمند 18 سال پیش از یکدیگر جدا شدند اما این روزها با وخامت حال محب اهری، همسر سابقش نیز در کنار او قرار گرفته تا محب اهری بیماری را شکست دهد.

 حسین محب اهری فرحناز منافی