المیرا شریفی مقدم

المیرا شریفی مقدم ، مجری شبکه خبر در سالگرد قتل پدرش به تشریح این اتفاق پرداخت و اعلام کرد که هنوز هم پس از سالها قاتلین پدرش شناسایی نشده اند.

وی در این خصوص مطلبی در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد.

المیرا شریفی مقدم