کمال تبریزی

کمال تبریزی بعد از حواشی برنامه سینمایی «میزانسن» و خطاب قرار دادن رسانه ملی به «میلی» همزمان با شروع تصویربرداری سریال جدیدش با بودجه سازمان صداوسیما، حرف هایش را پس گرفت و نوشت: «من متعلق به تلویزیون و تلویزیون متعلق به من است متعلق به همه مردم است حرف من در مورد باصطلاح حق التحریر آقای دانش که از تلویزیون می گیرند یا میلی بودن آن قضاوت درستی نبود

کمال تبریزی که بعد از نقد «مارموز» در تلویزیون توسط نیما حسنی نسب و مهرزاد دانش حسابی گردوخاک کرده بود و رسانه ملی را که بودجه های بسیار برای ساخت سریال هایش گرفته است را «میلی» خطاب کرده بود در تازه ترین واکنشش حرفش را پس گرفت و از مهرزاد دانش تلویحا عذرخواهی کرد.

تبریزی نوشت: «این روزها مشغول یک سریال تلویزیونی هستم با فیلمنامه ای استثنایی از یک جوان با استعداد به نام حامد افضلی و کنترل نگارش فوق العاده از سوی محمدرضا هنرمند عزیز ، که خیلی از جزییات را به قاعده درآورده است ! هنگام فیلمبردای به کشمکش این روزها با برنامه مخرب میزانسن فکر می کردم و اینکه برخی معتقد بودند کمال تبریزی که با تلویزیون کار می کند حق اعتراض ندارد ! واقعیت این است که آن ها حق دارند ، من مثل خیلی های دیگر در سینما، کارهای ابتدایی و سکوی پرش ام از تلویزیون بوده است من متعلق به تلویزیون و تلویزیون متعلق به من است متعلق به همه مردم است حرف من در مورد باصطلاح حق التحریر آقای دانش که از تلویزیون می گیرند یا میلی بودن آن قضاوت درستی نبود ! تلویزیون رسانه ملی است و متعلق به همه ایرانیان شریف است»