بچه مهندس

پخش سریال « بچه مهندس » از صدا و سیما حواشی زیادی در فضای مجازی به همراه داشته است.

در سکانسی از این سریال، مریم کاویانی با گریمی عجیب در سریال مشاهده شد که این موضوع باعث شوخی های زیادی در فضای مجازی شده که در آن کاربران گریم این سریال را با آثار دیگر نقاط جهان مقایسه کرده اند!

بچه مهندس