پولاد کیمیایی

پولاد کیمیایی در نشست خبری فیلم « معکوس » به کارگردانی خودش، نسبت به تغییر زمان اکران فیلمش در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر به شدت از برگزار کنندگان گله کرد و به فیلم « تختی » نیز تاخت.

ویدئوی صحبت های کیمیایی را در سی و هفتمین جشنواره فجر ببینید :