گربه مجری

در اتفاقی عجیب، در هنگام پخش یک برنامه تلویزیونی ، گربه ای بر روی سقف دکور برنامه در حال تردد بود که این موضوع باعث وحشت مجری برنامه و عکس العمل وحشت زده او شد!

شما می توانید ویدئوی این لحظه را در سایت مووی مگ مشاهده نمائید :