علی ضیاء

پخش یک برنامه در صدا و سیما با انتقادات فراوانی مواجه شد.

در این برنامه ، خانواده ای در مقابل علی ضیاء ( مجری برنامه ) قرار گرفت و اعلام کرد در زندگی شان 27 بار قصد جدایی از یکدیگر را داشته اند و دلایل آن را درخواست طلاق از سوی همسر به دلیل ضرب و شتم عنوان کرده است!

پخش این برنامه و واکنش خنثی علی ضیاء درباره اظهارات مهمان برنامه موجب به راه افتادن موج انتقادات از صدا و سیما بابت پخش این برنامه شده است.

معترضان معتقد هستند که پخش این برنامه مصداق بارز عادی جلوه دادن خشونت علیه زنان در صدا و سیماست.