بهروز وثوقی

بهروز وثوقی با انتشار مطلبی در ارتباط با برادرانش در ایران، به تندی از آنان انتقاد کرد!

بهروز وثوقی نوشت : از آنجایی که عده ای به عنوان برادران من خود را معرفی می کنند، باید بگویم که فیروز، چنگیز و شهراد از برادران ناتنی هم بدتر بوده اند و همه آنها با جعل سندها ، اموال مرا صاحب شده اند و حالا ادعای برادری می کنند.

اینها همگی از پشت به من خنجر زدند. متاسفم که از اسم من به عنوان برادر سوءاستفاده می کنند. من برادرانی واقعی با این اسم ندارم.