شب گذشته رستوران «های نون» (High Noon) به مدیریت مشترک سیامک انصاری و رضا حداد واقع در باغ موزه هنر ایرانی افتتاح شد.

شما می توانید تصاویر افتتاحیه این مجموعه را در ادامه مشاهده نمائید:

سیامک انصاری

siamak ansari2

siamak ansari3

siamak ansari4

siamak ansari5

siamak ansari6

siamak ansari7

siamak ansari8

siamak ansari9

siamak ansari10

siamak ansari11

siamak ansari12

siamak ansari13

siamak ansari14

siamak ansari15

siamak ansari16