عکسی از روناک یونسی بازیگر ۳۸ ساله به همراه همسرش محسن میری در باشگاه ورزشی منتشر شده است

روناک یونسی و همسرش به همراه فرزندان شان در کانادا زندگی می کنند.

روناک یونسی