بهنوش طباطبایی

در روزهای اخیر واکنش ها به صحبت های بهنوش طباطبایی درباره مضر بودن پوست حیوانات برای محیط زیست در فضای مجازی گسترده بوده است.

در همین خصوص کار جدید سروش رضایی با موضوع اظهارات عجیب بهنوش طباطبایی درباره مفید بودن کندن پوست حیوانات برای محیط زیست منتشر شده است که اشاره به صحبت های بهنوش طباطبایی دارد!

این ویدئو را در ادامه مشاهده نمائید :