عادل فردوسی پور

عادل فردوسی پور که برای امضاء کتابش به نفع سیل زدگان اخیر در مجتمع کوروش حضور یافته بود، پس از اینکه با شعار هوادارانش علیه علی فروغی، مدیر شبکه سوم سیما مواجه شد، از هوادارانش خواست که علیه او شعار ندهند و کار را خراب تر از این نکنند!