266380001

عصبانیت شدید الناز شاکردوست در اکران مردمی فیلم « شبی که ماه کامل شد » جنجال های فراوانی ایجاد کرده است.

ظاهرا این بازیگر به جهت رفتار نامناسب یکی از هوادارانش به شدت عصبانی شده و بر سر او  فریاد زده است!