برادر ستاره اسکندری

برادر ستاره اسکندری با انتشار ویدئوی نسبت به اتفاقات پیش آمده برای خواهرش واکنش تندی نشان داد.

وی در این ویدئو به شدت از فردی که فیلم را منتشر کرده انتقاد می کند و معتقد است که ستاره اسکندری هرگز به حجاب اجباری اعتقادی نداشته است.

این ویدئو را در ادامه مشاهده کنید :