امیر جعفری

به تازگی ویدئوی عجیب از امیر جعفری منتشر شده که در آن، این بازیگر اعلام می کند که موقعیت هایی که مسئولان و افراد صاحب نفوذ در اختیار نزدیکان خودشان قرار می دهند طبیعی هست و اگر او هم جای آنها بود سِمت های مهمی را به نزدیکانش می داد!

وی در بخش دیگری از اظهارات خود اعلام می کند که اگر پسر وزیر سوار بر بنز در جاده ها دیده می شود، نباید به او خرده گرفت چراکه پدرش زحمت فراوانی و بی خوابی های شبانه زیادی کشیده و حق اوست که چنین زندگی و امکاناتی برای خانواده اش مهیا کند و اگر پدر شما هم تا این حد تلاش می کرد و بی خوابی های شبانه میکشید، میتوانست چنین زندگی را رقم بزند!

صحبت های امیر جعفری با واکنش های انتقادی فراوانی در فضای مجازی مواجه شده است.

ویدئوی صحبت های او را در ادامه ببینیم :