حسام نواب صفوی

انتشار یک ویدئوی عجیب از حسام نواب صفوی در بیمارستان با انتقادات فراوان در فضای مجازی مواجه شده است.

در این ویدئو، حسام نواب صفوی که در روزهای اخیر به بیماری کرونا مبتلا شده، بر روی تخت بیمارستان قرار دارد و پزشکان و کادر درمان نیز در اطراف تخت او هستند و جشن کوچکی را در اتاق آی سی یو با کیک و فشفشه برگزار می کنند!

بسیاری از کاربران به این نکته اشاره کرده اند که در شرایط بحران کرونا، حضور چند کادر درمان در جشن حساب نواب صفوی در بیمارستان غیرقابل توجیه است.

نظر شما در این خصوص چیست؟

در یوتیوب ببینید:

در آپارات ببینید: