فیلم لحظه قتل بابک خرمدین

قتل دردناک بابک خرمدین، کارگردان ایرانی توسط پدر و مادر باعث شکل گیری بحث های فراوانی در فضای مجازی شده است.

حالا فیلمی از دوربین های مداربسته آسانسور آپارتمان بابک خرمدین منتشر شده که پدر و مادر وی را در حال انتقال جسد تکه تکه شده او به بیرون از ساختمان نشان می دهد!

بسیاری از کاربران اتفاق رخ داده برای این کارگردان ایرانی را با فیلم های اسلشر در سینما مقایسه کرده اند!

در یوتیوب ببینید: