مادر بابک خرمدین

به تازگی فایل صوتی منتسب به مادر بابک خرمدین منتشر شده که تجاوز همسرش به دخترشان را تایید کرده است.

وی که به دلیل مشارکت در قتل بابک خرمدین، کارگردان ایرانی در زندان به سر می برد، در این فایل ویدئویی مدعای شده که همسرش در غیاب او به آرزو (دخترشان) تجاوز می کرده و این مسئله سال ها ادامه داشته است.

خانم موسوی حدی اعلام کرد که همسرش سال ها با او رابطه خشونت آمیزی داشته که این خشونت در روابط زناشویی نیز وجود داشته و وی قادر به مقاومت در مقابل آن نبوده است.

این در حالی است که پیش از این، یکی از دوستان آرزو خرمدین در یک مصاحبه موضوع تجاوز پدرِ آرزو به وی را اعلام کرده بود که با انکار اطرافیان خانواده خرمدین مواجه شده بود.

 

مطالب پیشنهادی:

اکبر خرمدین: با همدستی دخترم دامادم را کشتم!

پدر بابک خرمدین: خدا رو شکر که پسرم را به قتل رساندم! / بابک خیلی ما را اذیت می کرد!