همایون اسعدیان

همایون اسعدیان کارگردان سینما در نشست سینماگران با محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی از وضعیت نا به سامان معیشت سینماگران و فرار برخی از مالیات گفت.

اسعدیان برای نخستین بار از درخواست برخی سلبریتی ها برای دریافت بیت کوین به جای پول به عنوان دستمزد بازی در فیلم ها خبر داد و تاکید کرد که این دسته از بازیگران شرط عدم پرداخت مالیات را هم تعیین کرده اند.

به نظر می رسد که پرداخت دستمزد بازیگران با بیت کوین با توجه به ارزش ارز دیجیتال، قابلیت داد و ستد جهانی آن و البته عدم پرداخت هیچ مالیاتی توسط بازیگران مطرح شده است.