کارگاه شکنجه

تبلیغ عجیب و غریب یک کارگاه در تهران در فضای مجازی جنجال ساز شد.

این کارگاه که «کارگاه پژوهشی اجرایی ساخت ادوات شکنجه» نام دارد، قرار است درباره وسیله شکنجه و نحوه استفاده از آن باشد!

در این کارگاه عجب، در فاز سوم قرار است هنرجویان متقاضی توسط ادوات ساخته شده شکنجه شوند و این وضعیت تا آستانه تحمل آنان برقرار خواهد ماند و پس از اینکه آن ها خواستار پایان دادن به شکنجه شدند، عکسی از چهره آن ها ترسیم شده و در قالب کارت پستال به آن ها تحویل داده شود!

انتشار این تبلیغ در فضای مجازی باعث واکنش گسترده کاربران شده است.

ساخت اجرایی ادوات شکنجه کارگاه