پرستو صالحی

پرستو صالحی، بازیگر ایرانی با انتشار ویدئوی خبر مهاجرتش را تائید کرد.

خانم صالحی فشارهای برخی نهادها بر خودش به دلیل اظهاراتش در اینستاگرام را دلیل مهاجرتش اعلام کرده است.

«جرقه این اتفاق خرداد سال قبل زده شد. یک جلسه دادرسی بود که بازپرس آن جلسه با من مثل یک دزد برخورد کرد. بابت چی؟ بابت شرکت کردن در مراسم عزاداری قربانیان سقوط هواپیمای [اکراینی]. بابت پست گذاشتن راجع به فقر و گرانی و راجع به معضلاتی که وجود دارد، نواقصی که وجود دارد در سیستم مدیریتی و هر چی.»

صالحی در حالی که احساستی شده ادامه می‌دهد: «با من مثل یک دزد برخورد کردند و وقتی نشسته بودم آنجا جلوی آقای بازپرس توی دلم فقط می‌گفتم که دیگر نمی‌توانم و این دیگر آخرش است، آخر توان و ظرفیتم است که بتوانم تحمل کنم. من هیچ‌وقت دغدغه‌ام لچک سرم و کلاهی که مجبور باشم سرم بگذارم نیست. نبوده و نخواهد بود. برای من دغدغه آن پوششی است که مجبورم کنند روی اعتقاد، روی سلیقه‌ام، روی نظرم، روی نگاهم، روی بیانم، روی زبانم، روی چشم‌هایم بخواهند بگذارند.»

این بازیگر ۴۴ ساله اضافه می‌کند: «شرط ماندنم در مملکتم سکوت بود. شرط ماندنم در زندگی‌ام به صورت عادی و نرمال سکوت بود. در پرونده‌ام نوشتند در صورت تکرار بزه، برخورد… جور دیگری خواهد شد و این… سکوت کار من نیست. نمی‌توانم. از من برنمی‌آید.»