چیستا یثربی کتایون ریاحی

چیستا یثربی، نویسنده و فیلمنامه نویس ایرانی با انتشار یک استوری در اینستاگرام به افشاگری خانم کتایون ریاحی واکنش نشان داد.

خانم یثربی در این استوری گفته:«قبلا داستان بسیاری از دوستان را {درباره آزار جنسی} شنیده بودم. آدم های دیگر را به عنوان معترض معرفی کرده بودند!»

وی با اشاره به دادگاه جانی دپ و امبر هر در آمریکا و عقب نشینی انجمن حمایت از زنان در آمریکا در حمایت از امبر هرد گفت:« یک نهضت در صورت عدم صداقت می تواند به یک ضد نهضت و آنتی تز آن بدل شود. چرا برخی از شما نام متجاوز را، آن هم در لحظات بحرانی، تغییر می دهید؟ چه شد چه کسی با این نهضت قصد بدنام کردن عده ای را دارد؟»