علی اکبر رائفی پور

انتشار یک توییت عجیب و غریب از علی اکبر رائفی پور خبرساز شد.

رائفی پور در این تویین با اشاره به افشاگری های اخیر سینماگران در خصوص اذیت و آزار، از لفظ "جماعت دوزاری" برای

سینماگران استفاده کرده است!

توییت وی باعث واکنش های فراوانی در فضای مجازی شده که ادبیات او را با ادبیات متعرضین مقایسه کرده اند.

توییت علی اکبر رائفی پور