جعفر پناهی

خبرگزاری مهر نوشت: جعفر پناهی یکی از فیلمسازان ایرانی امروز در دادسرای تهران بازداشت شد.

جعفر پناهی یکی از فیلمسازان ایرانی که امروز برای بررسی پرونده دیگر کارگردان ایرانی «محمد رسول اف» به دادسرای تهران مراجعت کرده بود بازداشت شد.

هنوز از علت بازداشت پناهی و ارتباط وی با پرونده رسول اف و دیگر دستگیر شدگان هفته اخیر اطلاعی در دست نیست.