مسعود اطیابی

مسعود اطیابی، کارگردان فیلم «دینامیت» در مصاحبه ای با ایسنا عنوان کرد که برخی از کلمات از فیلم های ایرانی سانسور می شود.

اطیابی در این خصوص گفته:«- اگر لیستی از ممیزی‌های این آقایان به شما ارائه کنم یک کتابچه فکاهی طنز به دست شما می‌آید که سرتاسرش خنده‌های گریه آور است!

من فیلمساز بعد از ممیزی‌ها خودم یکبار ممیزی می‌کنم و می‌بینم گاهی دوستان ناظر، چیزهایی را ندیده‌اند که اتفاقا مناسب پخش نبوده است.

نمی‌دانم چرا موارد مهم را نمی‌بینند و به موارد بی اهمیت، حساست نشان می‌دهند. برای مثال، واژه «مذاکره» از تمام فیلم‌ها در می‌آید و این از تعمد است!»