ارژنگ امیرفضلی، بازیگر سینما و تلویزیون ایران از بازیگری خداحافظی کرد.

آقای امیرفضلی با انتشار مطلبی در صفحه اینستاگرام خود با اشاره به حوادث اخیر در کشور گفت:« با دلی رنجیده از نادانی‌ها و قلبی آکنده از ناامیدی و ذهنی بیمار شده و بغض‌هایی فروخورده و زخم‌هایی کهنه که دائم تازه می‌شوند برای همیشه از دنیای بازیگری و متعلقاتش رخت برمی بندم»

ارژنگ امیرفضلی