مهتاب کرامتی

مهتاب کرامتی با انتشار مطلبی در صفحه مجازی اش اعلام کرد که از نمایندگی یونیسف در ایران کناره گیری می کند.

خانم کرامتی در متن کوتاهی که در این خصوص منتشر کرده گفته:«من مهتاب کرامتی، همیشه جایی بوده ام که بتوان برای کودکان کاری کرد. کناره گیری خودم را از یونیسف اعلام می کنم.»

به نظر می رسد که متن خانم کرامتی در واکنش به مرگ کیان پیرفلک، کودک 10 ساله منتشر شده باشد.

مهتاب کرامتی یونیسف