سینگرام پلاس - بدترین نقش آفرینی های تاریخ سینما

برنامه « سینگرام » در سال 98 با تغییرات فراوانی منتشر خواهد شد.

 از این پس علاوه بر نقد و بررسی فیلمهای روز سینمای ایران و جهان، بخش جانبی نیز در « سینگرام » تحت عنوان « سینگرام پلاس » وجود خواهد داشت که دربرگیرنده ویدئوهای جالب از رویدادهای گوناگون سینمایی می باشد که بصورت نریشن تقدیمتان خواهد شد.

 در اولین قسمت « سینگرام پلاس » تصمیم گرفته ایم تا به بدترین نقش آفرینی بازیگران در تاریخ سینما اشاره کنیم. بازیهای بدی که گاهی توسط بازیگران آماتور و بعضاً توسط بازیگران مطرح انجام شده و باعث شهرت آن فیلمها شده است!

 با هم نگاهی بیندازیم به ویدئویی جالب درباره بدترین نقش آفرینی بازیگران در تاریخ سینما :