بسیاری از بازیگران مشهور را تنها با سرهای از ته تراشیده و براقشان به یاد داریم و چهره ی آن ها زمانی که مو داشته اند برایمان غیرقابل تصور است.

به گزارش مووی مگ به نقل از روزیاتو، البته شاید برخی از این بازیگران را با مقدار مو نیز دیده باشید اما بدون شک چهره ی بدون موی آن ها تنها تصویری است که در ذهن شما از این بازیگران وجود دارد. با این وجود کاملا واضح است که این بازیگران از ابتدا بدون مو نبوده اند و مدت ها قبل دلیلی برای مراجعه به آرایشگر داشته اند. ما در این مطلب قصد داریم چهره ی این افراد قبل و بعد از طاس شدن را به شما نشان دهیم که بدون شک دیدن آن ها خالی از لطف نخواهد بود.

14232610 20793310 01 0 1494391291 1494391299 650 1 1494391299 650 e23ce443dd 1494424050 w700

دنی دِویتو

14232660 20793410 01 0 1494391587 1494391589 650 1 1494391589 650 221f271eef 1494424050 w700

ساموئل ال جکسون

14232560 20793210 01 0 1494390995 1494390998 650 1 1494390998 650 359ae81281 1494424050 w700

دواین جانسون

14232710 20793510 01 0 1494391707 1494391710 650 1 1494391710 650 7fca1c2176 1494424050 w700

بیلی زَین

14232760 20793610 01 0 1494391969 1494391972 650 1 1494391972 650 534052f8d5 1494424050 w700

بروس ویلیس

14232810 20793710 01 0 1494392157 1494392159 650 1 1494392159 650 8c4714d34b 1494424050 w700

پاتریک استیوارت

14232860 20794310 01 0 1494392380 1494392383 650 1 1494392383 650 526a1d145c 1494424050 w700

اد هریس

14232910 20794410 01 0 1494392580 1494392592 650 1 1494392592 650 e0b8fc398e 1494424050 w700

جیسون استاتهام

14232960 20794510 01 0 1494392743 1494392746 650 1 1494392746 650 5acdc4d4f8 1494424050 w700

بن کینگزلی

14233010 20794610 01 0 1494393020 1494393025 650 1 1494393025 650 52d5125388 1494424050 w700

استنلی تووچی

14233060 20795260 01 0 1494393217 1494393219 650 1 1494393219 650 1b3f858458 1494424050 w700

وین دیزل

14233110 20796760 01 0 1494393500 1494393504 650 1 1494393504 650 54c61b56f9 1494424050 w700

وودی هارلسون