آزاده مسیح زاده

آزاده مسیح زاده با انتشار مطلبی در اینستاگرام به صحبت های اصغر فرهادی در جشنواره فیلم کن واکنش نشان داد.

خانم مسیح زاده در تصویری که منتشر کرده، اشاره به رای دادگاه داشته که به طور واضح سرقت هنری اصغر فرهادی را تایید کرده است.

این واکنش پس از آن رخ داد که اصغر فرهادی بار دیگر در جشنواره فیلم کن اتهام سرقت هنری را به طور کامل انکار کرده بود.

آزاده مسیح زاده