تئاتر پرومته

خلاصه داستان : «پرومِتِه/ طاعون» آخرین اثر گروه تئاتر بِین می‌باشد که در جریان پرداختن به پروژه تراژدی انسان معاصر تولید شده است و اقتباسی است آزاد از نمایش «پرومته در زنجیر» اثر آیسخولوس

نام نمایش : پرومته

کارگردان : شهاب آگاهی

مدیر صحنه: امیرحسین حیدری

مدیر اجرایی: احسان تارخ

طراح صحنه و لباس: شیما میرحمیدی

دستیار طراح لباس: غزل عباسی

تاریخ اجرای نمایش:  18  آذر الی 14 دی 1397

بهاء بلیت : 30 هزار تومان

محل نمایش : ئاترشهر - سالن چهارسو