bark3434sic

عده ای از تماشاگران سینما که به دیدن جدیدترین ساخته مصطفی کیایی به نام « بارکد » رفته بودند، در انتهای فیلم بصورت گروهی موسیقی جدید یاس که اخیرا اعلام شد می بایست از تیتراژ پایانی فیلم حذف گردد را بازخوانی کردند.