وزیر ارشاد

با سیاه‌نمایی بعضی سلبریتی‌ها در جریان جشنواره‌های خارجی برخورد می شود.

اسماعیلی گفت:هر کس از قوانین و هنجار‌های قانونی کشور عدول کند حتماً قوانین تنبیهی برای او اعمال می‌شود.

به گزارش مووی مگ به نقل از فارس، اسماعیلی گفت: با برخورد قاطعی که مجموعه سازمان سینمایی وزارت ارشاد انجام داد در حال حاضر موضوع  سیاه‌نمایی بعضی سلبریتی‌ها به‌ویژه در جریان جشنواره‌های خارجی در مسیر قانونی خود در حال طی شدن است.

به گفته او هر کس از قوانین و هنجار‌های قانونی کشور عدول کند و آن را نقض کند حتماً قوانین تنبیهی برای او اعمال می‌شود که در مورد سیاه‌نمایی بعضی سلبریتی‌ها در جریان جشنواره‌های خارجی هم از همین سنت استفاده شده است.